View site in Scots

Scots Language Centre Centre for the Scots Leid

Bine aţi venit la centrul pentru limba Scoţiană!

CINE SUNTEM SI CE FACEM
Centrul pentru Limba Scoţiană a fost ȋnfiinţat in anul 1993 si este singura organizaţie naţională ale cărei obiective sunt informarea publicului in legătură cu limba scoţiană si promovarea folosirii acesteia pe o scară mai largă.  Centrul, subvenţionat de Guvernul Scoţiei, are sediul la Perth si oferă o adevărată poartă virtuală către limba şi cultura acestei ţări prin intermediul site-ului său.

CE ESTE LIMBA SCOȚIANĂ, MAI EXACT?
Fie că trăiţi ȋn Scoţia sau doar vizitaţi ţara, veţi ȋntâlni cu siguranţă limba scoţiană (Scots).  Limba scoţiană este o limba germanică, tradiţională ȋn regiunea Lowlands a ţării.  Este ȋnrudită cu limba engleză ȋn aceeaşi manieră ȋn care olandeza este ȋnrudită cu germana, daneza cu norvegiana sau gaelica scoţiană cu irlandeza.  Limba scoţiană nu trebuie confundată cu gaelica scoţiană, o limbă de origine celtică vorbită in regiunea Highlands şi in Insulele de Vest.   Vorbitorii de engleză care vizitează Scoţia sunt de cele mai multe ori nedumeriţi de limba vorbită de localnici.  Acest lucru se ȋntâmplă pentru că oamenii vorbesc limba scoţiană sau o combinaţie ȋntre scoţiană şi engleză.  Poetul Robert Burns (1759-1796) este, probabil, scriitorul de limbă scoţiană cel mai bine cunoscut in afara ţării.

UN SCURT ISTORIC

Ȋn Evul Mediu timpuriu, poporul numit Angli s-a stabilit ȋn Insula Britanică venind din Danemarca. Anglii vorbeau o limbă numită englisc (anglo-saxonă), strămoaşă a englezei si a scoţienei.  Limba s-a dezvoltat ȋn mod independent ȋn Scoţia şi a devenit importantă ȋn cadrul curţii regale scoţiene sub regele Robert al II-lea (1371-1390).  Prima dovadă scrisă folosirii sale datează din 1494 când ‘Scottis’ este menţionată ca fiind limba literară oficială a regatului, vorbită de toţi localnicii, de la rege la ţăran.  Ȋn 1603 ȋnsă, regele Iacob al VI-lea al Scoţiei este ȋncoronat şi ca regele Angliei şi, ca urmare, limba ȋşi pierde susţinerea regală.  Scoţiana continuă ca limbă oficială pânâ ȋn 1707 când Scoţia şi Anglia sunt aduse ȋntr-o nouă uniune politică numită Regatul Unit al Marii Britanii.  Limba engleză este impusă acum ca limbă oficială, ȋn timp ce scoţiana este ‘retrogadată’ ca ‘dialect provincial’.
Clasa conducătoare scoţiană renunţă şi ea mai târziu la limba scoţiană pentru a se incadra mai bine ȋn noua elită britanică formată ȋn mare parte din vorbitori de limbă engleză.  Ȋncepând cu secolul al XIX-lea, vorbitorii de scoţiană nu mai sunt ȋncurajaţi să folosească limba ȋn context oficial, ba dimpotrivă, sunt chiar pedepsiţi ȋn cadrul instituţiilor de ȋnvăţământ pentru utilizarea acesteia. Ȋn această perioadă, Scoţia este redefinită din punct de vedere cultural ca ţară ‘celtică’, iar scoţiana, fiind o limbă germanică este neglijată.  Din cauza asemănării cu engleza, scoţiana este ȋn mod incorect stigmatizată ca engleză ‘incorectă’ sau ‘deformată’.  Din 1970 ȋncolo ȋnsă, numeroase grupuri organizează campanii pentru ȋmbunătăţirea statutului oficial al limbii si pentru asigurarea susţinerii vorbitorilor acesteia.

VORBITORI ŞI STATUT OFICIAL AZI
Nu toţi locuitorii Scoţiei vorbesc scoţiana.  Ȋn anul 1996,  Registrul pentru Evidenţa Populaţiei Scoţiei a estimat un număr de aproximativ 1.5 milioane de vorbitori (sau 30% din populaţia Scoţiei) şi un număr incă şi mai mare de locuitori care ȋnţeleg limba, dar nu o vorbesc.  Scoţiana are cinci dialecte principale: dialectul insular (Insulele Shetland si Orkney), dialectul de nord, dialectul central (vorbit pe scara cea mai largă şi care include zonele Edinburgh şi Glasgow), dialectul de sud şi dialectul Ulster (ȋn Irlanda de Nord şi Republica Irlandeză).  Limba este cunoscută printre vorbitorii ei sub denumiri ca ‘Doric’, ‘Lallans’ sau ‘Scotch’, dar şi sub numele dialectelor locale, ca de exemplu ‘Glesca’ (ȋn Glasgow)  sau ‘Shetland’ (ȋn Insulele Shetland).  Ȋn present, scoţiana este recunoscută oficial ca limbă minoritară ȋn Scoţia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Europa sub partea a doua a Cartei Europene pentru Limbi Regionale si Minoritare, la care Marea Britanie a aderat ȋn 2001.  Din cauza restricţionării limbii de la a fi folosită ȋn context oficial care a avut loc ȋn trecut, este puţin probabil ca vizitatorii Scoţiei să o audă vorbită ȋn situaţii oficiale, cu toate că Parlamentul Scoţiei admite discursuri ȋn această limbă şi, ocazional, lucrări academice sunt prezentate ȋn scoţiană. Ȋn 2008, Guvernul Scoţiei a demarat un audit pentru limba scoţiană pentru a investiga modalităţile ȋn care limba ar putea fi sprijinită de către instituţiile statutului.  Una dintre deciziile luate ȋn urma acestui studiu a fost includerea ȋn cadrul recensământului ce va avea loc in 2011 a unei ȋntrebări asupra competenţelor lingvistice ȋn scoţiană ale populaţiei.  Pentru majoritatea vorbitorilor de scoţiană, aceasta rămâne o limbă vorbită, folosită ȋn contexte neoficiale.
Codul internaţional de identificare pentru limba scoţiană (standard ISO639) este SCO.

MIC VOCABULAR

Frumos(oasă) (adjectiv) Bonnie
Băiat (substantiv) Boy sau Laddie sau Loun
Copil (substantiv) Bairn sau Wean
Biserică (substantiv) Kirk
Fotbal (substantiv) Fitba
Fată (substantiv) Lassie sau Quine
Foarte bun (adjectiv) Braw
A ȋntreba (verb) Speir
A şti (verb) Ken
Limbă (substantiv) Langage sau Leid
Nu (negaţie) Na
Niciun/nicio (adverb) Nae sau No
Bătrân(ă)/vechi(e) (adjectiv) Auld
Mâine (adverb) The morn sau The morra
Da (afirmaţie) Ay