View site in Scots

Scots Language Centre Centre for the Scots Leid

Velkommen til Skotsk Språksenter

Hvem vi er og hva vi gjør

Skotsk Språksenter ble opprettet i 1993 og er den eneste nasjonale ikke-leksikografiske organisasjonen som arbeider for å fremme kunnskap om det skotske språket hos skotske og ikke-skotske språkbrukere, og for å fremme bruken av språket.

Senteret mottar årlig støtte fra Scottish Government, har hovedkontor i Perth og tilbyr en nettbasert inngang til skotsk språk og kultur.

Hva er egentlig skotsk?

Når du oppholder deg i eller besøker Skottland er det stor sannsynlighet for at du møter et språk kalt SKOTSK. Skotsk er det tradisjonelle GERMANSKE språket i det skotske lavlandet. Det er et søsterspråk til engelsk, på samme måte som nederlandsk er et av søsterspråka til tysk, dansk er et av søsterspråka til norsk og skottlandsgælisk er et av søsterspråka til irsk. Skotsk skiller seg altså fra skottlandsgælisk, som er et KELTISK språk, mest talt i det skotske høylandet og i øyene vest for Skottland. Besøkende som har lært engelsk kan bli overrasket over språket de møter i Skottland. Det kommer av at mange skotter snakker skotsk eller ei blanding av skotsk og engelsk. Dikteren Robert Burns (1759-1796) er kanskje den mest kjente skotskspråklige forfatteren utenfor Skottland.

Historisk overblikk

I tidlig middelalder slo anglerne seg ned på den britiske øya. De snakket englisc (‘Angle-ish’ eller Anglosaksisk), forløperen til både engelsk og skotsk. Språket I Skottland utviklet seg uavhengig av engelsk og ble sentralt ved det skotske hoffet under kong Robert II (1371-1390). Innen 1494 hadde språket fått betegnelsen ‘Scottis’, og det var det offisielle skrift- og bokspråket i kongedømmet, talt av alle innbyggere, fra konge til bondestand. Dette skulle endre seg da James VI av Skottland i 1603 også ble konge over England, og språket tapte støtte ved hoffet. Skotsk forble statsspråk fram til 1707, da Skottland og England ble slått sammen i en ny politisk union: United Kingdom of Great Britain. Det engelske språket fikk nå status som det offisielle språket i den nye unionen, og skotsk ble degradert til en provinsiell dialekt. Overklassen i Skottland sluttet å snakke skotsk for å speile den engelsktalende majoriteten i den nye britiske eliten. Fra det 19de århundre ble skotske språkbrukere frarådd å bruke skotsk i administrative sammenhenger og til og med straffet for å snakke skotsk i skolen. Skotsk ble etter hvert omdefinert som et keltisk land, og skotsk, som et germansk språk, ble tilsidesatt. Det nære slektskapet mellom skotsk og engelsk, bidro til at skotsk ofte feilaktig ble stemplet som ’dårlig’ eller ’mangelfull’ engelsk. Siden 1970-tallet har ulike grupper tatt opp kampen for å øke statusen til det skotske språket, og sikre støtte for skotske språkbrukere. 

Språkbrukere og status

Ikke alle skotter snakker skotsk. Etter anslag fra the General Register Office var det 1.5 million skotsktalende i Skottland i 1996, det vil si rundt 30% av innbyggerne, men antallet skotter som forstår skotsk er høyere. Det er FEM hoveddialekter av skotsk: øyskotsk (Orknøyene og Shetlandsøyene), nordskotsk, midtskotsk (some er den mest brukte dialektgruppa og inkluderer talemålet i Edinburgh og Glasgow), sørskotsk og ulsterskotsk (inkludert både Nord-Irland og republikken Irland). Språket blir av språkbrukerne også kalt ‘Doric’, ‘Lallans’ og ‘Scotch’ og har også mer lokale dialektbetegnelser, som ‘Glesca’ or ‘Shetland’. Skotsk er offisielt anerkjent som minoritetsspråk i Skottland, Storbritannia og Europa under del II i den Europeiske Pakta for Regional- og Minoritetsspråk (ECRML), ratifisert av Storbritannia for skotsk i 2001. Fordi skotsk har vært frarådet og begrenset i offisiell språkbruk, er sannsynligheten liten for at du vil høre skotsk i offisielle sammenhenger, til tross for at det skotske parlamentet tillater taler på skotsk og at språket ved noen anledninger brukes i akademiske foredrag. I 2008 sendte det skotske parlamentet ut ei høring for å kartlegge ulike måter for å styrke institusjonell støtte for skotsk språk, inkludert et spørsmål om språkferdighet i 2011-kartlegginga. For det store flertallet av den skotsktalende delen av befolkninga, er skotsk fortsatt et talemål som brukes i uformelle situasjoner. 

Den internasjonale identifikasjonskoden for skotsk (definert i internasjonal standard ISO 639) er SCO.

Oversatt av Edit Bugge, Universitetet i Bergen

Noen skotske ord og uttrykk

Norsk SCOTS
   
Vakker (adjektiv) Bonnie
Gutt (substantiv) Boy ELLER Laddie ELLER Loun
Barn (substantiv) Bairn OR Wean
Kirke (substantiv) Kirk
Fotball (substantiv) Fitba
Jente (substantiv) Lassie ELLER Quine
Kjekk, god, bra (adjektiv) Braw
Spørre (verb) Speir
Vite, kjenne (verb) Ken
Språk (substantiv) Langage ELLER Leid
Nei (nektelse) Na
Ikke (adverb) Nae ELLER No
Gammel (adjektiv) Auld
I morgen (adverb og substantive) The morn ELLER The morra
Ja (bekreftelse)

Ay