View site in Scots

Scots Language Centre Centre for the Scots Leid

Tervetuloa Skotin Kielen Keskuksen nettisivuille

Keitä me olemme ja mitä me teemme
 
Skotin kielen keskus perustettiin vuonna 1993 ja se on ainoa kansallinen (muu kuin sanakirjoja laativa) järjestö, jonka tavoitteena on antaa tietoa skotin kielestä skotinkielen puhujille ja muulle yleisölle ja kannustaa sen laajempaa käyttöä yhteiskunnassa. Keskus, jota Skotlannin hallitus rahoittaa vuosittain, sijaitsee Perthissä ja tarjoaa internet yhteyden kieleen ja kulttuuriin.
 
Mitä oikeastaan on skotin kieli?
 
Skotlannissa oleskelusi tai vierailusi aikana törmäät luultavasti kieleen nimeltä skotti. Skotin kieli on Alamaiden perinteinen GERMAANINEN kieli. Se on englannin sukukieli samalla tavalla kuin hollanti on sukua saksalle, tanska norjalle tai skotin gaeli iirille. Skotin kieltä ei pidä sekoittaa skotin gaeliin, joka on KELTTILÄINEN kieli ja jota puhutaan etupäässä Ylämaassa ja Western Isles-saaristossa. Englannintaitoiset matkailijat voivat olla hämmentyneitä kielestä, jota he kuulevat. Tämä johtuu siitä, että itse asiassa monet skotlantilaiset puhuvat skottia tai skotin ja englannin sekoitusta. Runoilija, Robert Burns (1759-1796) on ehkä tunnetuin skotiksi kirjoittanut kirjailija, joka tunnetaan myös Skotlannin ulkopuolella.
 
Historia pähkinänkuoressa
 
Varhaiskeskiajalla anglit saapuivat Tanskasta ja asettuivat Brittein saarille. He toivat mukanaan kielen nimeltä englisc (anglo-saksi), joka oli englannin ja skotin kielten kantakieli. Tämä kieli kehittyi Skotlannissa itsenäisesti ja siitä tuli tärkeä Skotlannin kuninkaalliselle hoville Kuningas Robert II valtakaudella (1371 – 1390). Vuoteen 1494 mennessä sitä kutsuttiin nimellä ’Scottis’ ja se oli uningaskunnan virallinen kirjoitettu ja puhuttu kieli jokaiselle kuninkaasta alamaisiin.  
 
Kuitenkin, vuonna 1603 Skotlannin kuningas Jaakko VI:sta tuli myös Englannin kuningas ja kieli menetti hovin tuen. Skotti oli edelleen valtion kieli vuoteen 1707 saakka, jolloin Skotlanti ja Englanti yhdistyivät
muodostaen uuden poliittisen liiton nimeltä Ison-Britannian Yhdistynyt Kuningaskunta. Englannin kielestä tuli nyt hallintokieli ja skotin asema sai provinssimurteen luonteen. Skotlannin yläluokat hylkäsivät sittemmin skotin puhumisen jotta sopeutuisivat englanninkieliseen yläluokkaan,
joka muodosti uuden brittiläisen eliitin enemmistön.  

1800-luvusta lähtien skotin kielen puhujia yritettiin saada luopumaan skotin käytöstä muodollisissa yhteyksissä ja kielen puhumisesta jopa rangaistiin kouluissa. Skotlanti alettiin nyt käsittää (tai määritellä) kelttimaaksi ja skottia, joka oli germaaninen kieli, hyljeksittiin.
 
Koska skotilla on läheinen kielisukulaisuus englannin kanssa se usein väärin perustein leimattiin ’huonoksi’ tai ’korruptoituneeksi’ englanniksi. 1970-luvusta lähtien useat eri ryhmät ovat kampanjoineet kielen aseman parantamisen ja sen puhujien tuensaannin varmistamisen puolesta.
 
Puhujat ja heidän asemansa
 
Kaikki skotlantilaiset eivät puhu skottia. Vuonna 1996 Skotlannin väestölaskentavirasto arvioi skotin puhujien määräksi noin puolitoista miljoonaa eli 30% Skotlannin väestöstä, vaikka skotin kieltä ymmärtävien luku on korkeampi. On olemassa VIISI skotin kielen päämurretta – saaristomurteet (Shetlanti ja Orkney-saaret), pohjoinen, keskimurre (laajimmin puhuttu johon kuuluvat myös Edinburgh ja Glasgow), eteläinen, ja Ulsterin murre (sekä Pohjois-Irlannissa että Irlannin tasavallassa).
 
Kieli tunnetaan puhujien keskuudessa vaihtoehtoisilla nimillä ’Doric’, ’Lallans’ ja ’Scotch’ ja joskus paikallisilla murrenimityksillä kuten ’Glesca’ tai ’Shetland’. Skotin asema Skotlannin,
Yhdistyneiden kuningaskuntien ja Euroopan vähemmistökielenä on virallisesti tunnustettu Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevassa
Eurooppalaisessa peruskirjassa, osa II:ssa, jonka Yhdistyneet Kuningaskunnat ratifioi skotin osalta vuonna 2001.
 
Koska skotin käyttöä virallisissa yhteyksissä vastustettiin ja rajoitettiin, on epätodennäköistä että matkailija kuulee kieltä käytettynä virallisluontoisissa tilanteissa, vaikkakin Skotlannin parlamentti sallii sen käytön istunnoissaan ja joskus pidetään akateemisia esitelmiä skotin kielellä.  
 
Vuonna 2008 Skotlannin hallitus toteutti laajan kyselyn skotin kielestä, jotta saataisiin selville ne tavat, joilla kieltä voitaisiin tukea institutionaalisesti, mukaan lukien skotin kielen sisällyttäminen vuoden
2011 väestölaskentaan. Suurelle enemmistölle skotinkielen puhujista skotti on edelleen lähinnä epämuodollisissa tilanteissa puhuttu kieli.
 
Kansainvälinen identifikaatiokoodi skotista (määritelty kansainvälisessä standardissa ISO 639) on SCO.

Suomennos: Atina Nihtinen, Åbo Akademi, Turku 

 
Lyhyt skotin kielen sanasto
 

SUOMI SCOTS
Kaunis (adjektiivi) Bonnie
Poika (substantiivi) Boy TAI Laddie TAI Loun
Lapsi (substantiivi) Bairn TAI Wean
Kirkko (substantiivi) Kirk
Jalkapallo (substantiivi) Fitba
Tyttö (substantiivi) Lassie TAI Quine
Komea tai hyvä, sopiva (adjektiivi) Braw
Kysyä, tiedustella (verbi) Speir
Tietää (verbi) Ken
Kieli (substantiivi) Langage TAI Leid
Ei (kielteinen) Na

Ei (adverbi)
Nae TAI No
Vanha (adjektiivi) Auld

Huomenna (adverbi ja substantiivi)
The morn TAI The morra
Kyllä (myönteinen) Ay